Zpět

Systém INTELIGENTNÍ OKNO

Program používá profilový systém REHAU se stavební hloubkou 115 mm, který má při použití doplňkové izolace uvnitř rámu, lepší součinitel prostupu tepla než pěti- a šesti- komorové profily. S čtyřkomorovým křídlem se zasklením U=1.1 W/m2.K-1 eliminujeme veškeré kritické povrchové teploty v oblasti okna a tím i vznik vnitřního kondenzátu.
Diky mnohaleté intenzivní spolupráci s dodavatelem okenního systému firmou REHAU ČR může f. DAFE-PLAST, jejímž jsme autorizovaným partnerem, nabídnout zákazníkům novu generaci tzv. inteligentních oken, která jsou určena především pro výměny v panelových a bytových domech. Obecně lze říci, že se využívá ztrátového tepla, které uniká rámem okna, k ohřátí čerstvého vzduchu. Tento již ohřátý vzduch proudí směrem dovnitř a zajišťuje větrání při minimálních tepelných ztrátách.

Jak tento patentovaný systém funguje?

2016-07-26_233104Princip fungování této nové generace oken spočívá ve speciálním rámu s konstrukční hloubkou 115 mm označeného BRILLANT 115 4-K s tepelně izolovanou předkomorou, kterou je přiváděn infiltrovaný vzduch. Tento vzduch přestupuje od spodní části okna k hornímu výstupnímu boxu opatřeného antibakteriálním a prachovým filtrem a na své „cestě“ rámem se částečně předehřeje tzv. zbytkovým teplem vlastního rámu, takže na vstupu do interiéru nedochází k ochlazování ostění oken a tím pádem ke snižování povrchových teplot. Takto předehřátý vzduch pak i zásadně eliminuje vznik kondenzátu na rámu a ostění okna a s tím související plísně. Zároveň lze objem takto přiváděného vzduchu nastavit ve vztahu k požadovanému množství pro danou velikost místnosti a její výškovou expozicí na fasádě domu.

A jaké další výhody nám přináší?

Nová generace tzv. inteligentních oken DAFE-PLAST – systém BRILLANT 115 4-K je určená především pro sanace panelových domů a proti běžným okenním systémům garantuje:

 • Patentovaný způsob infiltrace s rekuperací
 • Evropský patent EP PCT/EP 02/09622
 • Vynikající tepelné izolační vlastnosti s naměřenou hodnotou koeficientu tepelného prostupu
  Uf =1,23 W/m2K.
 • Příznivá teplota vstupujícího vzduchu i při extrémně nízkých venkovních teplotách
 • Dodržení normou ČSN 730540 požadované minimální povrchové teploty – průběhy isotherm
 • Maximální tuhost okenního rámu – kotvení do nosné části panelového sendviče
 • Možnost aplikace difúzních uzávěr DAFE -3P pro připojovací spáru
 • Zajištění vysokého akustického útlumu za současného zajištění infiltrace
 • Zajištění stále výměny vzduchu s minimálním vlivem lidského faktoru
 • Objem přiváděného vzduchu lze nastavit ve vztahu k požadovanému množství pro danou velikost místnosti a její výškovou expozicí na fasádě domu.
 • Přívod vzduchu do místnosti přes antibakteriální filtr – řez oknem
 • Žádné zednické práce v interiéru, profil s drážkou umožňující plně funkční spoj s ukončovacími profily.V případě, že kladete důraz na maximální komfort bydlení bez venkovních rušivých zvuků, pak právě tento systém Vám zaručí nulové ztráty na zabudovaném stupni akustického útlumu při zachování správné funkčnosti infiltrace vzduchu místnosti při minimálních tepelných ztrátách.

Program PANEL M: Pro panelové domy s tzv. mělkým ostěním

Základem programu PANEL M je použití kvalitního 5-ti komorového profilu REHAU a osazení do správné pozice vůči hlavní tepelně-izolační rovině panelu. Ve spojení se zasklením U=1.3 nebo U=1.1 a použitím mechanicky připevněné vnitřní obkladové termo-lišty získáme ten správný detail osazení okna do stavebního otvoru panelového domu.