Nabídka systémů

Zasklívání lodžií, teras a zádveří

Zasklení prostoru je chytrou investicí, které má návratnost maximálně tři roky a přitom poskytuje další komfort bydlení. Při vzrůstajících cenách energie a nájemného se vyplatí hledat rezervy ve Vašem nejbližším okolí a použití zasklívacích systémů chápat jako skutečné investování, které má určitou návratnost a přitom poskytuje dále zmiňované nezanedbatelné výhody.
Každý systém je něčím charakteristický a přináší určité výhody a způsoby otevírání a možnosti použití. Při rozhodování je nutno zohlednit stávající stavební otvor, jeho konstrukci a rozměry. Důležitá je samozřejmě i volba systému s ohledem na estetičnost okolí a případný požadavek na sjednocení pohledových prostor s okolím. Toto se týká také volby použití různých druhů výplní. Jiné vlastnosti má sklo, jiné polykarbonát, plexisklo, plné cementotřískové desky apod.

Nabízíme tyto dostupné zasklívací systémy

  • Bezrámové – systém vhodný pro klasické lodžie. Použitelný je i u teras, kde není požadováno otevíraní od základové desky.
  • Rámové – celohliníkový systém vhodný jak pro lodžie, tak především pro terasy a vstupy rodinných domů. Uplatnění nachází také u pevných a posuvných interiérových stěn.
  • Posuvné, otočné – systém vhodný pro posuvné zasklení nadparapetních částí lodžií, umožňující otevření celé horní části posunutím a stočením skel k boční stěně.
  • Pevná prosklení – samozřejmostí komplexní dodávky jsou i pevná zasklení částí objektů.

Výhody

Zateplení

Zábrana proti dešti a větru

Možnost zajištění zevnitř – ochrana proti zlodějům

Zmírňuje pronikání hluku a prachu

Zvýšení využitelnosti prostoru