Uzavírací systémy

Zasklívání lodžií, teras a zádveří

Zasklení prostoru je chytrou investicí, které má návratnost maximálně tři roky a přitom poskytuje další komfort bydlení. Při vzrůstajících cenách energie a nájemného se vyplatí hledat rezervy ve Vašem nejbližším okolí a použití zasklívacích systémů chápat jako skutečné investování, které má určitou návratnost a přitom poskytuje dále zmiňované nezanedbatelné výhody.
Každý systém je něčím charakteristický a přináší určité výhody a způsoby otevírání a možnosti použití. Při rozhodování je nutno zohlednit stávající stavební otvor, jeho konstrukci a rozměry. Důležitá je samozřejmě i volba systému s ohledem na estetičnost okolí a případný požadavek na sjednocení pohledových prostor s okolím. Toto se týká také volby použití různých druhů výplní. Jiné vlastnosti má sklo, jiné polykarbonát, plexisklo, plné cementotřískové desky apod.